İŞKUR mevzuatına göre İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler: 31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler – İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, – Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İŞKUR mevzuatına göre; En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayısının % 10’undan % 30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Programdan yararlanmak için en az % 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Program süresi en fazla 78 fiili gün (3 ay) ve haftalık en fazla 45 saattir. Program süresince katılımcı zaruri gideri (2017 yılı için günlük 54 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Bu şekilde işveren, katılımcıyı işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacına göre yetiştirebilir ve daha sonra istihdam ederek  teşviklerden faydalanabilir. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınabilmektedir. 6 views .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İŞKUR > İşveren > Kısa Çalışma Ödeneği Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Bakanlar Kurulu kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz” Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörl.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İŞKUR > İşveren > İşgücü Çizelgesi 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/b maddesinde “İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak.” İŞKUR’un görevleri arasında yer almaktadır. “4904 sayılı kanunun 21 inci maddesine göre ise “İŞKUR tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.” Bu itibarla; www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden işveren girişi yapılarak; işyerlerine ait işgücü çizelgeleri aylık olarak, takip eden ayın sonuna kadar yukarıda belirtilen internet adresi üzerinden girilmesi gerekmektedir. 138 views .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Hava durumu uygulaması olan ‘Good Weather’ın banka hesaplarını tehdit eden bir virüs içerdiği ortaya çıktı. Telefonunuzdan uzak tutmanız gereken o uygulama hakkındaki gerçekler… Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, 48 ülkede mobil bankacılık müşterilerini hedef alan bir Android truva atı tespit etti. Google Play’de “Good Weather” adlı hava durumu tahmin uygulaması olarak kendini gösteren bu zararlı yazılım, Türkiye’den de 22 bankanın müşterilerini hedef almış görünüyor. CİHAZLARI KİLİTLİYOR ESET tarafından “Trojan.Android/Spy.Banker.HU” adıyla etiketlenen bu truva atı, aslında iyi bilinen bir hava durumu uygulaması olan “Good Weather”ın zararlı hale dönüşmüş şekli olarak öne çıkıyor. Zararlı yazılım, uygulamanın orijinal halinden edindiği hava durumu tahmini özelliklerini koruyor fakat bununla birlikte, bulaştığı cihazları uzaktan kilitleyebiliyor, SMS mesajlarına erişebiliyor ve cep telefonu üzerinden kullanılan mobil bankacılık bilgilerini çalmaya odaklanıyor. Uygulama mağazası Google Play üzerinden indirilebilen bu uygulamanın iki sürümü tespit edildi. ESET.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

deyimler

28 Şubat 2017

a) Tanımı: Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan, ilgi çekici bir anlatımı bulunan, ifadeyi daha zengin kılan, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen, kalıplaşmış söz topluluklarına “deyim (tabir)” denir. b) Özellikleri: 1. Kalıplaşmış sözlerdir. Yerleri değiştirilemez; bir kelime çıkarılıp, aynı anlama da gelse yerine başka bir kelime konamaz. “Eli yüzü düzgün” deyimi, “yüzü eli düzgün” biçiminde; “baş kaldırmak” deyimi, “kafa kaldırmak” biçiminde değiştirilip söylenemez; söylense de deyim olmaz. 2. Bir araya gelirken, çoklukla kendi gerçek anlamlarından ayrı bir anlam belirtirler. “Altın kesmek” deyimi, “altını kesip doğramak, parçalara ya da dilimlere ayırmak” anlamında kullanılmaz; bu söz “çok para kazanmak, kazanır durumda olmak” anlamında kullanılır. Ancak kimi deyimlerde, kalıplaşmış sözden çıkan anlam, gerçek anlamın dışında değildir. “Sesi çıkmamak; çoğu gitti, azı kaldı” deyimlerinde olduğu gibi. 3. Kısa ve özlü ifadeler taşırlar. Bir kavramı, bir dü.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İkilemeler

28 Şubat 2017

İKİLEMELER (TEKRARLAR) Aynı cinsten kelimelerin yinelenmesiyle oluşan gruplara gruplara ikileme denir. İkilemeler farklı Y şekilde oluşturulur. Bunlar 1)Aynı kelimenin tekrarlanmasıyla yapılır: ağır ağır, güzel güzel, tatlı tatlı, konuşa konuşa, atlaya atlaya, koşa koşa, deste deste, soğuk soğuk,… 2)Zıt kelime kelimelerin tekrarlanmasıyla yapılır: İyi kötü, aşağı yukarı, büyük küçük, alt üst, düşe kalka, bata çıka … 3)Biri anlamlım diğeri anlamsız iki kelimenin tekrarlanmasıyla yapılır. ev mev, kitap mitap, su mu, sıkı fıkı, tek tük, saçma sapan, ufak tefek … 4)Her ikisi de anlamsız kelimenin tekrarlanmasıyla yapılır. ıvır zıvır, çıtı pıtı, abuk sabuk, paldır küldür, apar topar, mırın kırın… 5)Yakın anlamlı kelimelerin tekrarlanmasıyla yapılır. akıl fikir, ak Pak, mal mülk… 6)Eş anlamlı kelimelerin tekrarlanmasıyla yapılır. bitmek tükenmek, sağ salim, doğru dürüst, ses seda, güçlü kuvvetli… 7) Yansımayla yapılır: tıkır tıkır, çatır çatır, horul horul, gümbür gümbür… İKİLEMELERİN GÖREVLERİ: 1)İkilemeler isim olarak kullanılabilir: *Çarşıdan ötebe.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Fiil Çatısı

28 Şubat 2017

FİİL ÇATISI Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz. Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim. NESNE – YÜKLEM İLİŞKİSİ Fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. Bunları dört grupta inceleyebiliriz. 1. Geçişli Fiil Nesne alabilen fiillerdir. Bir fiilin nesne alıp almadığının nasıl anlaşılacağını cümle öğelerinde “nesne” konusunda işlemiştik. Buna göre, fiil nesne alıyorsa geçişli olacaktır. Örneğin; “Etrafı daha iyi görebilmek için ışığı yaktı.” cümlesinde “yaktı” yüklemdir; “o” gizli öznedir. Nesneyi bulmak için “O neyi yaktı?” diye soruyoruz. “ışığı” cevabı geliyor. Öyleyse yüklem nesne almıştır; “yakmak” fiili geçişli bir fiildir. Fiilin geçişli olması için cümlede mutlaka nesnesinin bulunması gerekmez. Bazen fiil geçi.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Zamir

28 Şubat 2017

Şahıs (kişi) zamirleri [değiştir]İnsan adlarının yerine kullanılan ben, sen, o, biz, siz, onlar ile kimi durumlarda insan adının yerine geçen kendi sözcükleridir: “Bunu ancak ben yaparım.” “Yarın onlara da uğrayacağız.” “Siz nerede oturuyorsunuz?” Kendi kelimesi bir insan adının veya başka bir şahıs zamirinin yerine kullanıldığında kendisi veya kendin şekline dönüşebilir: “Avukat olmayı kendisi istedi.” “Bu konuda kendin karar vermelisin.” Kendi kelimesi bir eylemi nitelerse “durum (hal) zarfı” olur: “Ali bahçede kendi kendine oynuyor.” (“Nasıl oynuyor?” sorusuna cevap niteliğinde olan “kendi kendine” durum zarfıdır.) Kendi kelimesi eylemin özneye geri dönmesini sağlıyorsa “dönüşlülük zamiri” olarak adlandırılır: “Zorla evlendirilen genç kız kendini asmış.” Ben ve sen şahıs zamirleri, adın yönelme (-e) durumuyla çekimlendiğinde ses değişimine uğrayarak bana ve sana olur: “Sana daha kaç kere söylemem gerekiyor?” Şahıs zamiri olan ‘o’, işaret sıfatı olan ‘.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Kaçan kızın bohçası küçük (hafif) olur. Kadı anlatana göre fetva verir. Kâfirden hacı, elden bacı olmaz. Kakma el kapısını el ucuyla, yiterler kapını var (olanca) gücüyle. Kalem kılıçtan üstündür. Kanaat gibi devlet olmaz. Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu. Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş. Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır. Karnının doymayacağı yere, açlığını bildirme. Kasap et derdinde koyun can derdinde. Kasap sevdiği postu yere vurur. Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma. Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker. Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu. Keçinin canı “TEKE” isteyince, çobanın değneğine (sopasına) sürtünür. Kedi gidince fare bey olur. Kedinin kanatları olsaydı, serçenin soyu tükenirdi. Kediye kanat takarsan gökte serçe bırakmaz. Kel yanında kabak anılmaz. Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al. Kendi düşen ağlamaz. Keskin sirke küpüne zarar verir. Kılıç kınını kesmez. Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz. Kırk yıl ecel yağsa.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..