İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler
9 Mart 2017
İşkur Hizmetleri

İŞKUR mevzuatına göre İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler: 31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler – İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, – Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İşbaşı Eğitim Programları

İşbaşı Eğitim Programları
9 Mart 2017
İşkur Hizmetleri

İŞKUR mevzuatına göre; En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayısının % 10’undan % 30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Programdan yararlanmak için en az % 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Program süresi en fazla 78 fiili gün (3 ay) ve haftalık en fazla 45 saattir. Program süresince katılımcı zaruri gideri (2017 yılı için günlük 54 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Bu şekilde işveren, katılımcıyı işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacına göre yetiştirebilir ve daha sonra istihdam ederek  teşviklerden faydalanabilir. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınabilmektedir. 2 views .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği
9 Mart 2017
İşkur Hizmetleri

İŞKUR > İşveren > Kısa Çalışma Ödeneği Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Bakanlar Kurulu kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz” Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörl.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Aylık İşgücü Çizelgesi

Aylık İşgücü Çizelgesi
9 Mart 2017
İşkur Hizmetleri

İŞKUR > İşveren > İşgücü Çizelgesi 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/b maddesinde “İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak.” İŞKUR’un görevleri arasında yer almaktadır. “4904 sayılı kanunun 21 inci maddesine göre ise “İŞKUR tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.” Bu itibarla; www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden işveren girişi yapılarak; işyerlerine ait işgücü çizelgeleri aylık olarak, takip eden ayın sonuna kadar yukarıda belirtilen internet adresi üzerinden girilmesi gerekmektedir. 133 views .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İŞKUR Ocak Ayında 215.482 kişiyi işe yerleştirdi

İŞKUR Ocak Ayında 215.482 kişiyi işe yerleştirdi
24 Şubat 2017
İşkur Hizmetleri

İşkur tarafından her ay yayınlanan aylık istatistik bültenine göre 2017 yılı Ocak ayında İşkur tarafından 215.482 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşenlerin %68,’sı erkek, %31,4’ü bayan, çeşitli mesleklerde 160.927 açık iş bulunmakta olup, şkur’a kayıtlı işsizlerin sayısı ise 2.496.527 kişi olarak görülmektedir. 15.924 kişi çeşitli Aktif İşgücü Programlarından faydalandı. 2 views .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Şeker Fabrikaları 250 mühendis alacak

Şeker Fabrikaları 250 mühendis alacak
18 Şubat 2017
İşçi Alım İlanı

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden fabrikalarımıza ve bağlı ziraat bölge şefliklerine 250 mühendis alımı yapılacaktır. ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Alınacak mühendisler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır. Bu doğrultuda; S Hangi fabrikamıza hangi meslek grubuna göre ve kaç kişi alınacağını gösterir liste ilişikte sunulmuştur. S Her fabrika kendine ait listeyi bulunduğu İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderecek ve orada ilan edecektir. S Alımlarla ilgili sözlü sınavlar Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. S Alımlara müracaat etmek isteyenlerin ikamet ettikleri ilin İş Kurumu Müdürlüğü Web sayfasında yayımlanan ilanları takip etmesi gerekmektedir. İLAN OLUNUR FABRİKA ZİRAAT MÜHENDİSİ KİMYA MÜHEN. MAKİNE MÜHEN. ELEKTRİK MÜHEN. ELEK.ELEKTRO. MÜHEN. TEKNİK TOPLAM GENEL TOPLAM BÖLGE İHTİYAÇ AFYO.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

TEDAŞ İşçi Alım İlanı

TEDAŞ İşçi Alım İlanı
18 Şubat 2017
İşçi Alım İlanı

ARANAN ŞARTLAR ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak ELEKTRİK ÖĞRETMENİ: Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ: Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. HARİTA MÜHENDİSİ: Mühendislik Fakültelerinin Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Bölümü mezunu olmak. HARİTA TEKNİKERİ: Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro bölümünden mezun olmak. ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ: Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. İŞLETME MÜHENDİSİ: Fakültelerin İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. İSTATİSTİKÇİ: Fen, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik Bölümünden mezun olmak. AVUKAT: Hukuk Fakültesi mezunu olmak. (Avukatlık Stajını yapmış olmak.) YAZILIMCI: Fen, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik veya Fizik bölümlerinden mezun olmak, Mühendislik Fakültelerinin Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, Fen ve Edebiyat, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Kimya-Metalurji Fakültelerinin Matematik Mühendisliği B.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
16 Şubat 2017
Memur Alım İlanı

375 SAYILI KHK’YA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİNE İLİŞKİN KILAVUZ KURUM ADI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ihtiyacı için aşağıda yazılı unvanlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 375 sayılı KHK’ya tabi açıktan temin yoluyla (20) sözleşmeli personel alınacaktır. S. NO SINIFI UNVANI TERCİH EDİLECEK İLLER ALINACAK PERSONEL MİKTARI KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTU PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER BAŞVURULACAK ÖĞRENİM DÜZEYİ CİNSİYETİ 1 375 SAYILI KHK’YA TABİ SÖZLEŞM ELİ PERSONE L AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI YAPILANDI RMAVE YÖNETİM UZMANI ANKARA 1 2016 KPSS KPSSP3 (EN AZ 60 PUAN) Genel Nitelikler* aşağıda belirtilmiştir. Temel Nitelikleri: – En az 3 (üç) yıl Sistem Uzmanı ve/veya Ağ Uzmanı ve/veya Bilgi Güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak – Windows/Linux sistemlerine hakim olmak, – Loğlama Sistemleri, Merkezi Yönetim ve Raporlama Çözümleri (SIEM) hakkında.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..