İşkur Hizmetleri

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler
9 Mart 2017
İşkur Hizmetleri

İŞKUR mevzuatına göre İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler: 31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler – İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, – Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İşbaşı Eğitim Programları

İşbaşı Eğitim Programları
9 Mart 2017
İşkur Hizmetleri

İŞKUR mevzuatına göre; En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayısının % 10’undan % 30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Programdan yararlanmak için en az % 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Program süresi en fazla 78 fiili gün (3 ay) ve haftalık en fazla 45 saattir. Program süresince katılımcı zaruri gideri (2017 yılı için günlük 54 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Bu şekilde işveren, katılımcıyı işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacına göre yetiştirebilir ve daha sonra istihdam ederek  teşviklerden faydalanabilir. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınabilmektedir. 2 views .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği
9 Mart 2017
İşkur Hizmetleri

İŞKUR > İşveren > Kısa Çalışma Ödeneği Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Bakanlar Kurulu kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz” Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörl.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Aylık İşgücü Çizelgesi

Aylık İşgücü Çizelgesi
9 Mart 2017
İşkur Hizmetleri

İŞKUR > İşveren > İşgücü Çizelgesi 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/b maddesinde “İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak.” İŞKUR’un görevleri arasında yer almaktadır. “4904 sayılı kanunun 21 inci maddesine göre ise “İŞKUR tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.” Bu itibarla; www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden işveren girişi yapılarak; işyerlerine ait işgücü çizelgeleri aylık olarak, takip eden ayın sonuna kadar yukarıda belirtilen internet adresi üzerinden girilmesi gerekmektedir. 133 views .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İŞKUR Ocak Ayında 215.482 kişiyi işe yerleştirdi

İŞKUR Ocak Ayında 215.482 kişiyi işe yerleştirdi
24 Şubat 2017
İşkur Hizmetleri

İşkur tarafından her ay yayınlanan aylık istatistik bültenine göre 2017 yılı Ocak ayında İşkur tarafından 215.482 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşenlerin %68,’sı erkek, %31,4’ü bayan, çeşitli mesleklerde 160.927 açık iş bulunmakta olup, şkur’a kayıtlı işsizlerin sayısı ise 2.496.527 kişi olarak görülmektedir. 15.924 kişi çeşitli Aktif İşgücü Programlarından faydalandı. 2 views .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..