İlk ve Ortaöğretim

deyimler

deyimler
28 Şubat 2017
İlköğretim Dersleri

a) Tanımı: Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan, ilgi çekici bir anlatımı bulunan, ifadeyi daha zengin kılan, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen, kalıplaşmış söz topluluklarına “deyim (tabir)” denir. b) Özellikleri: 1. Kalıplaşmış sözlerdir. Yerleri değiştirilemez; bir kelime çıkarılıp, aynı anlama da gelse yerine başka bir kelime konamaz. “Eli yüzü düzgün” deyimi, “yüzü eli düzgün” biçiminde; “baş kaldırmak” deyimi, “kafa kaldırmak” biçiminde değiştirilip söylenemez; söylense de deyim olmaz. 2. Bir araya gelirken, çoklukla kendi gerçek anlamlarından ayrı bir anlam belirtirler. “Altın kesmek” deyimi, “altını kesip doğramak, parçalara ya da dilimlere ayırmak” anlamında kullanılmaz; bu söz “çok para kazanmak, kazanır durumda olmak” anlamında kullanılır. Ancak kimi deyimlerde, kalıplaşmış sözden çıkan anlam, gerçek anlamın dışında değildir. “Sesi çıkmamak; çoğu gitti, azı kaldı” deyimlerinde olduğu gibi. 3. Kısa ve özlü ifadeler taşırlar. Bir kavramı, bir dü.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İkilemeler

İkilemeler
28 Şubat 2017
İlköğretim Dersleri

İKİLEMELER (TEKRARLAR) Aynı cinsten kelimelerin yinelenmesiyle oluşan gruplara gruplara ikileme denir. İkilemeler farklı Y şekilde oluşturulur. Bunlar 1)Aynı kelimenin tekrarlanmasıyla yapılır: ağır ağır, güzel güzel, tatlı tatlı, konuşa konuşa, atlaya atlaya, koşa koşa, deste deste, soğuk soğuk,… 2)Zıt kelime kelimelerin tekrarlanmasıyla yapılır: İyi kötü, aşağı yukarı, büyük küçük, alt üst, düşe kalka, bata çıka … 3)Biri anlamlım diğeri anlamsız iki kelimenin tekrarlanmasıyla yapılır. ev mev, kitap mitap, su mu, sıkı fıkı, tek tük, saçma sapan, ufak tefek … 4)Her ikisi de anlamsız kelimenin tekrarlanmasıyla yapılır. ıvır zıvır, çıtı pıtı, abuk sabuk, paldır küldür, apar topar, mırın kırın… 5)Yakın anlamlı kelimelerin tekrarlanmasıyla yapılır. akıl fikir, ak Pak, mal mülk… 6)Eş anlamlı kelimelerin tekrarlanmasıyla yapılır. bitmek tükenmek, sağ salim, doğru dürüst, ses seda, güçlü kuvvetli… 7) Yansımayla yapılır: tıkır tıkır, çatır çatır, horul horul, gümbür gümbür… İKİLEMELERİN GÖREVLERİ: 1)İkilemeler isim olarak kullanılabilir: *Çarşıdan ötebe.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Fiil Çatısı

Fiil Çatısı
28 Şubat 2017
İlköğretim Dersleri

FİİL ÇATISI Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz. Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim. NESNE – YÜKLEM İLİŞKİSİ Fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. Bunları dört grupta inceleyebiliriz. 1. Geçişli Fiil Nesne alabilen fiillerdir. Bir fiilin nesne alıp almadığının nasıl anlaşılacağını cümle öğelerinde “nesne” konusunda işlemiştik. Buna göre, fiil nesne alıyorsa geçişli olacaktır. Örneğin; “Etrafı daha iyi görebilmek için ışığı yaktı.” cümlesinde “yaktı” yüklemdir; “o” gizli öznedir. Nesneyi bulmak için “O neyi yaktı?” diye soruyoruz. “ışığı” cevabı geliyor. Öyleyse yüklem nesne almıştır; “yakmak” fiili geçişli bir fiildir. Fiilin geçişli olması için cümlede mutlaka nesnesinin bulunması gerekmez. Bazen fiil geçi.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Zamir

Zamir
28 Şubat 2017
İlköğretim Dersleri

Şahıs (kişi) zamirleri [değiştir]İnsan adlarının yerine kullanılan ben, sen, o, biz, siz, onlar ile kimi durumlarda insan adının yerine geçen kendi sözcükleridir: “Bunu ancak ben yaparım.” “Yarın onlara da uğrayacağız.” “Siz nerede oturuyorsunuz?” Kendi kelimesi bir insan adının veya başka bir şahıs zamirinin yerine kullanıldığında kendisi veya kendin şekline dönüşebilir: “Avukat olmayı kendisi istedi.” “Bu konuda kendin karar vermelisin.” Kendi kelimesi bir eylemi nitelerse “durum (hal) zarfı” olur: “Ali bahçede kendi kendine oynuyor.” (“Nasıl oynuyor?” sorusuna cevap niteliğinde olan “kendi kendine” durum zarfıdır.) Kendi kelimesi eylemin özneye geri dönmesini sağlıyorsa “dönüşlülük zamiri” olarak adlandırılır: “Zorla evlendirilen genç kız kendini asmış.” Ben ve sen şahıs zamirleri, adın yönelme (-e) durumuyla çekimlendiğinde ses değişimine uğrayarak bana ve sana olur: “Sana daha kaç kere söylemem gerekiyor?” Şahıs zamiri olan ‘o’, işaret sıfatı olan ‘.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..