KALP – DAMAR HİSTOLOJİSİ

KALP DUVARININ TABAKALARI

Endokardiyum

Subendokardiyum: Uyarı doğuran ve ileten sistem elemanlarını içerir.

Miyokardiyum

En kalın tabakadır, damarlar ve miyokardiyal hücreleri içerir.

Epikardiyum (Viseral Perikardiyum)

Koroner damarlar ve sinirleri içerir.

KAN DAMARLARI

Kalp gibi üç tabakadan oluşur:

1. Tunika intima: Endotel + subendotel (gevşek bağ dokusu) + m. elastika interna.
2. Tunika medya: Dairesel düz kas + elastik lameller (arterde en kalın tabakadır)
3. Tunika adventisya: Gevşek bağ dokusu, vaza vazorum, sinir ve lenfatikler (venlerde en kalın tabakadır)

Büyük (elastik) arterler: Elastik arterler olarak da bilinirler (Aort, karotis). Tunika medyaları çok kalındır ve aralarında dairesel düzenlenmiş düz kas hücrelerinin yer aldığı çok sayıda elastik lamel içerir. Tunika adventisya ise ince bir bağ dokusu katından oluşmuştur, bağ dokusu elemanlarını, damarları besleyen vazo vazorumları, lenfatikleri ve sinirleri taşır. Yapısında elastin vardır.

Orta çaplı arterler: Müsküler arterler olarak da adlandırılır (mezenterik arterler, renal arter). Tunika medyada düz kas hücrelerinin oluşturduğu dairesel tabakalar ve destekleyen elastik liflerden oluşmuştur. Bol düz kas vardır.

Arteriyoller/metarteriyoller: Metarteriyoller en uç arteriyel damarlardır. Arteriyel kanın kapiller ağa geçişini prekapiller sfinkterlerle belirleyen ince damarlardır.

Perisitler

• Destek hücreleridir. DM’de kaybolur (mikrovasküler komplikasyon).
• Küçük damarların duvarında yerleşmiş, kasılma yeteneği bulunan hücrelerdir.
• Beyin, retina ve böbrek perisit/kapiller oranının en yüksek olduğu yerlerdir.
• Sinüzoitlerde de bulunur.

Venüller

Kanı kapillerden alan ince damarlardır.

Kapiller Çeşitleri

• Devamlı kapiller: Yapısında pinositik veziküller ve devamlı bazal lamina vardır.
• Pencereli kapiller: Yapısında fenestrasyonlar, endotel hücresi ve devamlı bazal lamina vardır.
• Sinüzoid: Yapısında endotel hücresi ve kesintili bazal lamina vardır.

38 views

Bir Cevap Yazın