İŞKUR > İşveren > İşgücü Çizelgesi

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/b maddesinde “İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak.” İŞKUR’un görevleri arasında yer almaktadır.

“4904 sayılı kanunun 21 inci maddesine göre ise “İŞKUR tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.”

Bu itibarla; www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden işveren girişi yapılarak; işyerlerine ait işgücü çizelgeleri aylık olarak, takip eden ayın sonuna kadar yukarıda belirtilen internet adresi üzerinden girilmesi gerekmektedir.

133 views

Bir Cevap Yazın